ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 21/2/2023
Τίτλος: Θέση εργασίας Μηχανολόγου - Μηχανικού στην ΤΕΚΕΜ S.A.
Περιγραφή: Εταιρεία μελετών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και υποδομών στην Αθήνα ΤΕΚΕΜ S.A. (περιοχή Πατήσια) , αναζητά για μόνιμη συνεργασία νέο/νέα Μηχανολόγο Μηχανικό, για εργασία σε εκπόνηση μελετών.
Απαιτούμενα προσόντα:
  1.  Απόφοιτος/η ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
  2.  Πολύ καλή γνώση Η/Υ
  3.  Γνώση σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD
  4.  Καλή γνώση αγγλικών
  5.  Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)
  6.  Γνώσεις ΒΙΜ θα συνεκτιμηθούν
Αποστολή βιογραφικού: mail@tekem.gr
 
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή