ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 17/2/2023
Τίτλος: ΠΜΣ ΑΔΕΣ: Έναρξη μαθήματος «Βέλτιστος σχεδιασμός, διάγνωση και συντήρηση ενεργειακών συστημάτων»
Περιγραφή: Το μάθημα «Βέλτιστος σχεδιασμός, διάγνωση και συντήρηση ενεργειακών συστημάτων» του ΠΜΣ ΑΔΕΣ θα ξεκινήσει την Παρασκευή 24/02/2023, ώρα 18.00-21.00.

O διδάσκων
Καθηγητής, Παπαδημητρίου Κ.  
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή