ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 16/2/2023
Τίτλος: Διατμηματικό μάθημα επιλογής "Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα"
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι το διατμηματικό μάθημα επιλογής “Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων” του εαρινού εξαμήνου που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του έργου “Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας” θα διδάσκεται στο Βόλο κάθε Δευτέρα 18–21 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του πρώην Γαλλικού Ινστιτούτου (Γ. Καρτάλη με Ροζού) από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου κ. Γεώργιο Σταμπουλή, Αναπληρωτή Καθηγητή.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή