ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 8/2/2023
Τίτλος: Αναβολή εξετάσεων Πέμπτης 9/2/2023 και Παρασκευής 10/2/2023
Περιγραφή: Λόγω της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας και των αναμενόμενων χαμηλών θερμοκρασιών, οι εξετάσεις της Πέμπτης 9/2 και Παρασκευής 10/2 αναβάλλονται. Είναι επομένως αναγκαίο να παραταθεί η εξεταστική περίοδος.Συγκεκριμένα, οι εξετάσεις για τις ημέρες Τρίτη 7/2 έως και Παρασκευή 10/2 μεταφέρονται τις ημέρες Δευτέρα 13/2 έως και Πέμπτη 16/2 αντίστοιχα, την ίδια ώρα (οι εξετάσεις της Τρίτης 7/2 μεταφέρονται στην Δευτέρα 13/2, οι εξετάσεις της Τετάρτης 8/2 μεταφέρονται στην Τρίτη 14/2 κ.ο.κ). Το νέο πρόγραμμα εξετάσεων για τις ημέρες Δευτέρα 13/2 έως και Πέμπτη 16/2 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή