ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 8/2/2023
Τίτλος: Πρόγραμμα μαθημάτων γερμανικής γλώσσας εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023
Περιγραφή:
 Το ωρολόγιο πρόγραμμα για το εαρινό εξάμηνο για το μάθημα των Γερμανικών διαμορφώνεται  ως εξής:

Για το μάθημα Γερμανικά ΙΙ  (1ο τμήμα)
Αίθουσα Ι' , Tρίτη, ώρα 15.00 - 18.00

Για το μάθημα Γερμανικά ΙV
Αίθουσα Ι ' , Τρίτη, ώρα 18.00 - 21.00 

Για το μαθημα Γερμανικά ΙΙ   (2ο τμήμα)
Αίθουσα Ι, ημέρα Τετάρτη ,  ωρα : 12.00-15.00 .

Η διδάσκουσα
Ευαγγελία Παπαδημητρίου
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή