ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 26/1/2023
Τίτλος: «Εγγραφές και επικαιροποιήσεις αναγκών φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23».
Περιγραφή:
Link1: Ανακοίνωση "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" εαρινό 2022-23.pdf
Link2: Αφίσα
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή