ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 1/2/2024
Τίτλος: Βεβαίωση Συμμετοχής σε εξέταση για εργαζόμενους φοιτητές ή σε στρατιωτική θητεία
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι φοιτητές/φοιτήτριες, οι οποίοι/ες εργάζονται ή εκτελούν τη στρατιωτική τους θητεία, έχουν δικαίωμα παραλαβής βεβαίωσης συμμετοχής σε εξέταση για την υπηρεσία τους.

Τη βεβαίωση την κατεβάζουν οι ενδιαφερόμενοι/ες από το ακόλουθο link:  

http://www.mie.uth.gr/n_page.asp?ID=6 

τη συμπληρώνουν αναλόγως και οφείλουν να την προσκομίσουν στον διδάσκοντα την ημέρα της εξέτασης προς υπογραφή. Μετά τη λήψη της υπογραφής, την προσκομίζουν στη Γραμματεία προκεμένου να σφραγιστεί το έγγραφο και να είναι έγκυρο.

Προσοχή: Η βεβαίωση παραδίδεται αποκλειστικά την ημέρα της εξέτασης και όχι πρωθύστερα ή μεταγενέστερα αυτής. 
Μόνο σε περίπτωση που η εξέταση διεξάγεται απογευματινές ώρες το έγγραφο που είναι ήδη υπογεγραμμένο από το διδάσκοντα  τοποθετείται στο πλαίσιο της γραμματείας (παράθυρο - μωβ στόρια) παραλαμβάνεται, σφραγίζεται και αποστέλλεται  από τη Γραμματεία στο e-mail του ενδιαφερόμενου την επόμενη μέρα.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή