ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 16/12/2022
Τίτλος: Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών για ορκωμοσία Μαρτίου 2023
Περιγραφή: Ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των προγραμμάτων σπουδών (ΠΠΣ, ΠΜΣ & ΠΔΣ) του Τμήματος που πρόκειται να ορκιστούν στην ορκωμοσία του Μαρτίου 2023 ότι πρέπει να ολοκληρώσουν τις παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών μέχρι και την Τρίτη 28η/2/2023 και να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την ορκωμοσία στη Γραμματεία μέχρι και την Δευτέρα 6/3/2023. 
 
Προσοχή: Για την ακριβή ημερομηνία και ώρα της παρουσίασης, κατόπιν συνεννόησης με τα μέλη της 3μελούς συμβουλευτικής σας επιτροπής, ενημερώνετε τη Γραμματεία με αποστολή e-mail στο g-mie@uth.gr  για τους προπτυχιακούς φοιτητές και διδάκτορες, στο pmsades@uth.gr για τους φοιτητές του ΠΜΣ ΑΔΕΣ και στο pmsdeal@uth.gr για τους φοιτητές του ΠΜΣ ΔΕΑL (τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την τελική εξέταση) αναγράφοντας στο:
Θέμα: Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας και στο κυρίως κείμενο τον ακριβή τίτλο της εργασίας σας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος η διπλωματική εργασία στο ΠΠΣ εκτελείται στο 10ο εξάμηνο και παρουσιάζεται από τους φοιτητές-φοιτήτριες εφ’όσον έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και έχουν επιτύχει στα μαθήματα του ΠΠΣ. Σε αντίθετη περίπτωση που κάποιος οφείλει μαθήματα υποχρεούται να ενημερώσει τον επιβλέποντα καθηγητή του καθώς και τους αντίστοιχους διδάσκοντες των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκε στην τελευταία εξεταστική περίοδο, για την έγκαιρη καταχώρηση της βαθμολογίας στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας ώστε να μπορέσει να ορκιστεί.
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή