ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 15/12/2022
Τίτλος: Εξέταση Γερμανικής Γλώσσας
Περιγραφή:  Η εξέταση χειμερινού εξαμήνου για τα μαθήματα "Γερμανικά Ι" και "Γερμανικά ΙΙΙ" θα πραγματοιποιηθεί μέσω υποβολής γραπτής εργασίας  στην ηλ. τάξη.

Η ανάρτηση των εργασιών μπορεί να ολοκληρωθεί έως και 06. Φεβρουαρίου 2023 .

Οι φοιτητές/ -τριες μπορούν να ενημερώνονται σχετικά στην ηλ. τάξη των αντίστοιχων μαθημάτων  στο πεδίο "Ανακοινώσεις" .

Η διδάσκουσα
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή