ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 11/11/2022
Τίτλος: Βιβλιοθήκη: υποστήριξη αναγνωστών με εντυποαναπηρία & αναπηρίες
Περιγραφή: H Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υποστηρίζει - εξατομικευμένα και μετά από αίτημα - άτομα με εντυποαναπηρία & άλλες αναπηρίες.

Οι πληροφοριακές υπηρεσίες ειδικά για εντυποανάπηρους αφορούν:

·        Διάθεση προσβάσιμων συγγραμμάτων υπέρ εντυποαναπήρων αναγνωστών μέσω του καταλόγου της AMELib (https://amelib.seab.gr/). Εγγραφή μπορούν να κάνουν όσα άτομα αντιμετωπίζουν περιορισμούς στη χρήση έντυπων τεκμηρίων (όπως είναι τα βιβλία). Εντυποανάπηροι αναγνώστες αναγνωρίζονται τα άτομα με τύφλωση, με περιορισμούς στον χειρισμό των άνω άκρων, αλλά και αναγνώστες με δυσλεξία.

·        Προσβάσιμα σεμινάρια πληροφοριακής παιδείας

Σχετικά ιστοσελίδα: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/amea.asp

Επικοινωνία: libinfo@uth.gr
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή