ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 11/11/2022
Τίτλος: Αύξηση του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών- Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 ν.3220/2004
Περιγραφή: Σας προωθούμε την εγκύκλιο του Υπουργείου που αφορά το στεγαστικό επίδομα  και παρακαλούμε να αναρτήσετε την εγκύκλιο στην ιστοσελίδα των Τμημάτων σας

Μαρία Κουκουβάνη
Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Φοιτητικής Μέριμνας
 
 
Link1: files/afxisisteg.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή