ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 31/10/2022
Τίτλος: Αναβολή μαθήματος «Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων»
Περιγραφή: Ανακοινώνεται ότι τo μάθημα «Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων» του 9ου εξαμήνου δε θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1/11/2022 λόγω απουσίας του διδάσκοντος.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή