ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 20/10/2022
Τίτλος: Ανακοίνωση σχετικά με Σεμινάριο Τρόποι Καταγραφής Σημειώσεων-ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Περιγραφή: Σεμινάριο της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ με τίτλο «Τρόποι Καταγραφής Σημειώσεων» που θα διοργανωθεί τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:30-13:00 και την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:30-15:00.
Το σεμινάριο απευθύνεται στους/στις εγγεγραμμένους/εγγεγραμμένες φοιτητές/φοιτήτριες και εθελοντές/εθελόντριες της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω Microso Teams.
 
Link1: Σεμινάριο Τρόποι Καταγραφής Σημειώσεων.pdf
Link2: Αφίσα
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή