ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 20/10/2022
Τίτλος: Αναβολή μαθήματος "Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων"
Περιγραφή: Ανακοινώνεται ότι τo μάθημα «Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων» του 9ου εξαμήνου δε θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25/10/2022 λόγω απουσίας του διδάσκοντος.
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή