ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 18/10/2022
Τίτλος: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων μαθημάτων έως 24/10/2022.

Προσοχή: Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας εκπρόθεσμη δήλωση θα γίνεται αποδεκτή μόνο μετά από αίτηση στη Συνέλευση του Τμήματος για σοβαρούς λόγους συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά π.χ. βεβαίωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο. 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή