ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 14/10/2022
Τίτλος: Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι 2022-2023
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι έχουν οριστεί οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι για το έτος 2022-2023  με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς όλους τους φοιτητές.

Για να αναζητήσετε τον Ακαδημαϊκό σας Σύμβουλο βάσει του ΑΜ  σας ή του ΑΓΜ σας πληκτρολογείστε Ctrl+F και στο πλαίσιο find εισάγετε τον ΑΜ ή ΑΓΜ και επιλέξτε Next.
Link1: files/akadimaikoi22-23.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή