ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 29/9/2022
Τίτλος: Αλλαγή αίθουσας του μαθήματος "ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ"
Περιγραφή: Το μάθημα "Μοντέρνα Θεωρία Ελέγχου" θα διεξάγεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή