ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 18/9/2023
Τίτλος: ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.), ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ- ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023
Περιγραφή: Ενημερώνουμε ότι η προθεσμία εγγραφής των υποψηφίων που εισάγονται με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.), των Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων Σχολείων Κρατών- Μελών της Ε.Ε.  για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ορίζεται για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου έως και Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 σύμφωνα με το υπ'αριθμ. πρωτ.  Φ.153/94833/Α5/30-8-2023 έγγραφο του Υ.ΠΑ.ΙΘ.Α. (βλεπ. link1).

Η εγγραφή των εισαγομένων θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως (βλέπ. link2) συνοδευόμενης από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. Φ.151/20049/2007/Β6/2007 Υ.Α. (272 Β’). Η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη γραμματεία  μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή (courier) της αίτησης και των δικαιολογητικών στην ακόλουθη διεύθυνση:

Προς
Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως, Βόλος (είσοδος επί της οδού Σέκερη)
τκ.: 38334
τηλ: 24210-74010-11


Προσοχή: Για τη Δευτέρα 18/9/2023 και για την Τρίτη 19/9/2023 εκπρόσωπος της Γραμματείας θα βρίσκεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών για παραλαβή των εγγράφων διά ζώσης από τις 9.00 έως τις 11.00 π.μ.
Link1: files/allodapoi23b.pdf
Link2: files/aitisiallodapoi.pdf
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή