ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 5/7/2022
Τίτλος: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο ΤΜΜ
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), κατηγορίας ΠΕ, Εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄ και πενταετή θητεία, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο «Μεταλλικά Υλικά: Δομή, Κατεργασίες, Μηχανικές Ιδιότητες»
Link1: files/prokedip.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή