ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 24/3/2022
Τίτλος: ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Περιγραφή: Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των αποφοίτων του ΠΠΣ, ΠΜΣ και ΠΔΣ του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. διά ζώσης στο αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ενημερώνουμε ότι δεν θα γίνει διανομή τηβέννων και για κάθε απόφοιτο επιτρέπονται το πολύ μέχρι τρείς συνοδοί. 
Επίσης, όλοι οι παρευρισκόμενοι για την είσοδό τους στο κτίριο θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν και να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Παρακαλούμε τους φοιτητές που έχουν κάνει αίτηση ορκωμοσίας να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή