ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 15/3/2022
Τίτλος: Διανομή συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2021-2022
Περιγραφή: Οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 16 Μαρτίου
2022 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων  και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
Link1: files/dianomiearinou2021-22.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή