ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 24/2/2022
Τίτλος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Περιγραφή: "Την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο Αναστάσιος Σταμάτης θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση  για το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022 στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.
 
Η παρουσία σας είναι υποχρεωτική.
 
Η ανακοίνωση  αφορά τους φοιτητές που έχουν γραφτεί στο 6ο εξάμηνο και έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε 15 μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και δεν έχουν  πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή