ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 18/2/2022
Τίτλος: Ανακοίνωση για τα Αγγλικά ΙΙ
Περιγραφή: Οι φοιτητές που παρακολουθούν  Αγγλικά ΙΙ να έχουν μαζί τους το βιβλίο για το μάθημα της 21ης Φεβρουάριου και να γραφτούν όλοι στο eclass του μαθήματος.

Η Διδάσκουσα
Κεχαγιά Όλγα
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή