ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 11/2/2022
Τίτλος: Φοιτητές με Covid-19 κατά την εξεταστική περίοδο & προγραμματισμός εξέτασης μαθημάτων
Περιγραφή:
'Οσοι φοιτητές νοσούν με λοίμωξη από το νέο Κορωνοϊό και είναι δηλωμένοι στο Edupass ("κόκκινος κωδικός") σε ημέρα εξέτασης μαθήματος στην τρέχουσα εξεταστική οφείλουν να ενημερώνουν αμέσως τον διδάσκοντα του μαθήματος με e-mail μέσω e-class, και επίσης αμέσως μόλις λήξει η νόσησή τους ("πράσινος κωδικός"), προκειμένου να προγραμματιστεί η εξέταση τους εντός 15 ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν το δικαίωμα επαναληπτικής εξέτασης.


 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή