ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 10/2/2022
Τίτλος: Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο Κλιματικά Μοντέλα για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως
Περιγραφή:
Link1: files/klimatika.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή