ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 19/1/2022
Τίτλος: Εξέταση Γερμανικής Γλώσσας χειμ. εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022
Περιγραφή: Α. ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Τελική Εξέταση  Χειμερινού Εξαμήνου -----Γερμανική Γλώσσα Ι
Ημερομηνία : 28.01.2022
Ωρα : 09.00 π.μ. -12.00 π.μ.
Αίθουσα : Θ’
 
Τελική Εξέταση  Χειμερινού Εξαμήνου -------  Γερμανική Γλώσσα ΙΙΙ
Ημερομηνία : 28.01.2022
Ωρα : 12.00 π.μ. -15.00 π.μ.
Αίθουσα : Δ’
 
Β. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων έχει αναρτηθεί στην αντίστοιχη ηλεκτρονική τάξη του κάθε μαθήματος.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή