ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 12/1/2022
Τίτλος: Ενημέρωση για διαδικασία και τρόπο εξέτασης εγγεγραμμένων φοιτητών στην "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"
Περιγραφή: Παρακαλούνται οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στη δομή "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" και επιθυμούν στην εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου να εξεταστούν με διαφορετικό τρόπο πέραν του συμβατικού, να το δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή