ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 11/1/2022
Τίτλος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 407/80
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών για το εαρινό εξήμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022:

http://upload.users.uth.gr/files/prokirixi407ear21-22.pdf

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά (αρχείο pdf) τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 13-1-2022 έως και 27-1-2022 στο g-mie@uth.gr.

 
Link1: files/aitisi.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή