ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 13/12/2021
Τίτλος: Αλλαγή αίθουσας του μαθήματος "Εισαγωγή στην Πλαστικότητα"
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα "Εισαγωγή στην Πλαστικότητα" του 7ου εξαμήνου θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και ώρα 2.00 - 4.00 μ.μ. στην αίθουσα Προκάτ Α2. 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή