ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 10/12/2021
Τίτλος: Αναβολή μαθήματος "Κείμενα Τέχνης, Επιστήμης και Πολιτισμού"
Περιγραφή: Ανακοινώνεται ότι το μάθημα «Κείμενα Τέχνης, Επιστήμης και Πολιτισμού» του 9ου εξαμήνου δε θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13/12/2021 και ώρα 9.00-11.00 π.μ. λόγω έκτακτης υποχρέωσης του διδάσκοντος.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή