ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 23/11/2021
Τίτλος: Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων
Περιγραφή: Ενημερώνουμε ότι όλοι οι υποψήφιοι για την είσοδό του στο κτίριο θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν και να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Από τη Γραμματεία
Link1: files/Programme_katataktiries_2021-22.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή