ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 27/10/2021
Τίτλος: Εγγραφή στο E-Class του μαθήματος Αγγλικά Ι
Περιγραφή: Οι πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες που παρακολουθούν το μάθημα "Αγγλικά Ι" παράλληλα με τη Δήλωση Μαθημάτων οφείλουν να πραγματοποιήσουν εγγραφή και στο e-class του μαθήματος (https://eclass.uth.gr/) .

Στα έγγραφα του e-class αναγράφεται και ο τίτλος του συγγράμματος για τον "Εύδοξο".
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή