ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 23/10/2021
Τίτλος: Έναρξη περιόδου Δηλώσεων Διπλωματικών Εργασιών
Περιγραφή: Οι φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν Διπλωματική Eργασία το τρέχον εξάμηνο θα πρέπει να εισέλθουν στο site: diplomatiki.mie.uth.gr (μέσω VPN) και να δηλώσουν σειρά προτίμησης το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021.
Όσοι ενδιαφερόμενοι φοιτητές δεν παρακολούθησαν την παρουσίαση της Παρασκευής 22-Οκτ, μπορούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία διαβάζοντας τις πληροφορίες που βρίσκονται στην αρχική σελίδα του site.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή